Is het mogelijk om één omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen waarin drie los van elkaar staande bouwwerken zijn opgenomen?

Vraag

Is het mogelijk om één omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen waarin drie los van elkaar staande bouwwerken zijn opgenomen?

Antwoord

Ja, dit is mogelijk. De aanvrager bepaalt zelf de omvang van zijn project. Deze drie los van elkaar staande bouwwerken moeten dan wel als één project in één aanvraag worden ingediend.