Hoe staat het met het vooroverleg in relatie tot het begin van de termijn?

Vraag

Hoe staat het met het vooroverleg in relatie tot het begin van de termijn en tot het binnenkomen via het gemeenteloket?

Antwoord

De termijn van de vergunningprocedure begint pas te lopen na formele indiening van de vergunningaanvraag. Het Omgevingsloket online faciliteert echter wel vooroverleg voor een nieuwe aanvraag. Omdat niet elk bevoegd gezag vooroverleg wil voeren, kan het zelf in Omgevingsloket online instellen of het de mogelijkheid wil aanbieden of niet.

Voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend, vindt zeker bij grotere projecten vooroverleg plaats met het bevoegd gezag; in de meeste gevallen is dat de gemeente. Aan dit vooroverleg zijn geen voorschriften gesteld. Vooroverleg is niet wettelijk geregeld en het ligt ook niet in de bedoeling om dit te doen: juridisering van het vooroverleg moet vermeden worden.