Zijn B en W bevoegd gezag voor een melding van een provinciale uitweg?

Vraag

Worden Burgemeester en wethouders het bevoegd gezag voor een melding van een provinciale uitweg?

Antwoord

Het kan voorkomen dat in een provinciale verordening voor standaarduitwegen een meldingstelsel is opgenomen. Hierop is de Wabo niet van toepassing, omdat deze betrekking heeft op vergunningen en ontheffingen. Een melding is dat niet, omdat er geen sprake is van een toestemming van het bevoegd gezag. De provincie blijft het bevoegd gezag voor deze meldingen. Voor die betreffende wegen zijn de algemene regels van de verordening leidend.

Het toetsingskader dat in de verordening is opgenomen, dient door het bevoegd gezag (dus ook de gemeente) onverkort te worden toegepast.

Het is aan te raden om goed met de betrokken gemeenten te communiceren over een eventueel meldingstelsel.