Wat is de relatie tussen de Wabo en de Crisis- en herstelwet

Vraag

Wat is de relatie tussen de Wabo en de Crisis- en herstelwet?

Antwoord

Door de diverse verbindingen tussen de Crisis- herstelwet (Chw) en de Wabo is de Chw vaak van toepassing op omgevingsvergunningen, in veel gevallen zelfs van rechtwege.

Deze relaties kunnen ontstaan op drie (soms elkaar rakende) onderdelen van de Chw:

  • De tijdelijke stroomlijning van procedures voor besluiten (waaronder mogelijk de omgevingsvergunning) van ruimtelijke en infrastructurele projecten;
  • De bijzondere voorzieningen (onder andere gebiedsontwikkelingsplannen en projectuitvoeringsbesluiten) waar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig is;
  • De permanente wijzigingen uit hoofdstuk 3 van de Chw. Dit zijn wijzigingen die de Chw doorvoerde in reeds bestaande wetten in formele zin, waaronder ook de Wabo.

Op het Chw-gedeelte van onze website staat een uitgebreide uiteenzetting van de relatie tussen de Chw en de Wabo.