Wat is de relatie tussen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet samenhangende besluiten Awb?

Vraag

Wat is de relatie tussen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet samenhangende besluiten Awb?

Antwoord

De Wet samenhangende besluiten Awb (Stb. 2008, 200) is op 1 juli 2008 in werking getreden en als afdeling 3.5 aan de Awb toegevoegd. Deze afdeling bevat een informatie- en coördinatieregeling voor alle besluiten die nodig zijn voor het uitvoeren van een activiteit.

De Wabo regelt geen coördinatie, maar integratie in één besluit van besluiten op het gebied van de leefomgeving. In zoverre gaat de Wabo dus verder dan de wet Samenhangende besluiten. Samengevat komt het erop neer dat door de komst van de Wabo, die zal leiden tot één besluit op het gebied van de leefomgeving, er veel minder besluiten overblijven waarop de coördinatieregeling kan worden toegepast.