Moet de totale omgevingsvergunning worden geweigerd wanneer een deelaspect niet voldoet?

Vraag

Moet de totale omgevingsvergunning worden geweigerd wanneer slechts een klein deelaspect (bijvoorbeeld het aspect kappen) niet voldoet?

Antwoord

Nee. De wet biedt de mogelijkheid om de omgevingsvergunning in plaats van deze in zijn totaliteit te weigeren op verzoek van de aanvrager gedeeltelijk te verlenen, dus te verlenen voor de activiteiten waarvoor zij niet behoeft te worden geweigerd.

De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat de aanvrager een omgevingsvergunning aanvraagt voor het realiseren van een bedrijf op een bepaalde locatie waarbij tevens een reclamebord wordt geplaatst. Als plaatsing van het reclamebord niet kan worden toegestaan, behoeft dat niet te betekenen dat de hele omgevingsvergunning moet worden geweigerd. Het is aan de aanvrager om te beslissen of het zin heeft de vergunning voor alleen het realiseren van een bedrijf (en niet voor het reclamebord) te verkrijgen.