Kan een omgevingsvergunning met coördinatieregeling Wro worden vastgesteld?

Vraag

Kan een omgevingsvergunning met coördinatieregeling Wro worden vastgesteld?

Antwoord

Ja, de coördinatieregeling Wro kan worden toegepast in de procedure voor de omgevingsvergunning. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen.

In de eerste plaats kan de omgevingsvergunning gecoördineerd worden vastgesteld in samenhang met de vaststelling van een bestemmingsplan (artikel 3.30, lid 1, onder b Wro).

In de tweede plaats kunnen andere vergunningen dan een omgevingsvergunning worden gecoördineerd met een omgevingsvergunning voor het buitenplans (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo) afwijken van het bestemmingsplan (artikel 3.30, lid 1, onder b Wro).

De derde mogelijkheid betreft de coördinatie van een omgevingsvergunning met andere niet-ruimtelijke besluiten (artikel 3.30, lid 1, onder a Wro).