VTH en kwaliteitscriteria

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), dat is wat de samenleving van de overheid verwacht.

De regelgeving in het Wabo-domein is ingewikkeld. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Doel is om de uitvoering beter inzichtelijk en meer voorspelbaar te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.

Kwaliteitscriteria geven richting

Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit u kunt verwachten bij de uitvoering of de invulling van de VTH-taken. Dit geldt voor:

  • burgers
  • bedrijven
  • instellingen

maar ook voor:

  • overheden onderling
  • opdrachtgevers

De set kwaliteitscriteria is beschikbaar voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken). De set is opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk.

Provincies en gemeenten zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria.

Update kwaliteitscriteria

Begin 2017 is een begin gemaakt met een update van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. Inmiddels is er een eerste uitvraag gedaan voor verbetersuggesties van de 26 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in deze set VTH kwaliteitscriteria.

In januari 2018 is de inventarisatie afgerond en zijn verbetervoor-stellen geformuleerd.

De kwaliteitscriteria 2019 liggen momenteel (zomer 2018) ter (informele) consultatie voor.  Later in 2018 zullen deze verder het bestuurlijke besluitvormingsproces in gaan.  

Zelfevaluatietool

Let op:
De zelfevaluatietool is niet meer beschikbaar vanaf 1-12-2017.

Mocht u nu nog informatie uit de zelfevaluatietool willen hebben, stel die vraag dan via het helpdeskformulier. U ontvangt zo snel mogelijk de gevraagde info.

Mocht u vragen hebben over de kwaliteitscriteria VTH dan kunt u die daar ook voorleggen.

Waarom deze zelfevaluatietool?

Het invullen van de zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 was de start van een implementatietraject dat liep tot 2015. Daarna kregen de kwaliteitscriteria een wettelijke grondslag. Nu moeten alle organisaties die wettelijke taken uitvoeren in het Wabo-domein aan deze criteria voldoen. De VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de basis voor de zelfevaluatietool.

In het kader van het implementatietraject werd de zelfevaluatietool ingevuld voor organisaties. Op basis van de uitkomsten weet men op welke punten organisaties voldoen aan de kwaliteitscriteria en waar nog een verbeterslag nodig is.

Meer informatie VTH


Uw onderwerpen

Zelfevaluatietool

Let op:
De zelfevaluatietool is niet meer beschikbaar vanaf 1-12-2017.