Activiteiten en projecten

De Wabo omvat een verzameling van activiteiten waarvoor de omgevingsvergunningplicht van toepassing is. Een project kan bestaan uit één of meer activiteiten. Deze activiteiten zijn te verdelen in drie hoofdgroepen:

  1. Activiteiten waarvoor de vergunningplicht direct volgt uit de wet (art. 2.1, lid 1 Wabo).
    Voor deze activiteiten geldt in beginsel een vergunningplicht. Uitzonderingen hierop worden in landelijke regelgeving vermeld. Ook is landelijk, in de Regeling omgevingsrecht, vastgelegd welke eisen er gelden voor het aanvragen van de betreffende toestemming.
  2. Activiteiten waarvoor de vergunningplicht volgt uit een provinciale of gemeentelijke verordening. En in de wet is vastgelegd dat deze vergunning een omgevingsvergunning is (art. 2.2, lid 1 Wabo).
    Voor deze activiteiten is in een provinciale of gemeentelijke verordening bepaald of en in welke gevallen er sprake is van een vergunningplicht. De eisen die gelden voor de aanvraag van de betreffende toestemming zijn landelijk, in de Regeling omgevingsrecht, vastgelegd.
  3. Activiteiten waarvoor de vergunningplicht volgt uit een provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening. En in die verordening is vastgelegd dat deze vergunning een omgevingsvergunning is (art. 2.2, lid 2 Wabo).
    Voor deze activiteiten is in een provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening bepaald of en in welke gevallen er sprake is van een omgevingsvergunningplicht. Ook de eisen die gelden voor de aanvraag van de betreffende toestemming zijn in die verordening opgenomen.

Afhankelijk van het project kan een omgevingsvergunning bestaan uit toestemmingen voor één of meer activiteiten uit de verschillende hoofdgroepen.