Vragen en antwoorden milieuaansprakelijkheid wet milieubeheer

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over titel 17.2 van de Wet milieubeheer: "maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan".