Vragen en antwoorden over het begrip inrichting in de Wet milieubeheer