Procedurehandleiding

Deze procedurehandleiding milieueffectrapportage is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met deze procedure. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de vaststelling van deze plannen en besluiten. Een belangrijk product van de m.e.r.-procedure is het milieueffectrapport, dat wordt afgekort tot MER. Bij sommige besluiten is niet meteen duidelijk of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In deze grensgevallen moet eerst worden beoordeeld of sprake is van een m.e.r.-plicht. Dit gebeurt door middel van een aparte procedure, de zogenoemde m.e.r.-beoordeling.

De procedurehandleiding geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen. U vindt hier antwoord op de volgende vragen. Door op de vraag te klikken vindt u een overzicht van de bij deze vraag behandelde onderwerpen.