Vragen en antwoorden

Via onderstaande links komt u bij vragen en antwoorden over enkele aspecten van de Wet milieubeheer (Wm).

Zie voor informatie over:

  • Systematiek Wm en Wabo
  • Reikwijdte en activiteiten
  • Bevoegd gezag, advisering en vvgb
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Verlening omgevingsvergunning
  • Voorbereidingsprocedure
  • Zienswijzen, bezwaar en beroep
  • Handhaving en toezicht
  • Relatie met andere wetgeving

de Vragen en antwoorden over de Wabo.


Historische gevallen

Vragen en antwoorden uit de tijd dat milieuvergunningen werden opgesteld op basis van de Wm kunnen van belang zijn voor historische gevallen: