Beoordelen luchtkwaliteit

Waar en hoe bereken en meet je concentraties van luchtverontreinigende stoffen? Dat staat in de uitvoeringsregels van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl).

De regeling verwijst naar de standaardrekenmethoden (SRM1 en SRM2) voor de beoordeling van de luchtkwaliteit langs binnen- en buitenstedelijke wegen. Ook is er een verwijzing naar de rekenmethode (SRM3) voor punt- en oppervlaktebronnen (bedrijven).

Toetsing aan de grenswaarden is niet op alle plekken nodig. De 2 criteria zijn:

  1. Kunnen op die plek mensen komen? (toepasbaarheidsbeginsel)
  2. Hoe lang worden mensen op die plek blootgesteld? (blootstellingscriterium)