Projectsaldering

Deze pagina geeft een korte toelichting op het begrip 'projectsaldering' voor luchtkwaliteit. Ook kunt u de Handreiking Saldering luchtkwaliteit downloaden.

In de praktijk wordt projectsaldering nauwelijks (meer) toegepast.

Waarom projectsaldering?

Projectsaldering geeft de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit te voeren die:

De Regeling ‘Projectsaldering luchtkwaliteit 2007’ werkt de regels voor projectsaldering uit. De basisregels voor projectsaldering staan artikel 5.16, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.

Voorwaarden voor projectsaldering

Projectsaldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het plangebied. Per saldo mag de luchtkwaliteit niet verslechteren. Wel kan het zo zijn, dat de luchtkwaliteit ter plekke iets verslechtert. Dan moet de luchtkwaliteit in het grotere, samenhangende gebied wel verbeteren.

Overheden moeten deze salderingsmaatregelen zo veel mogelijk tegelijk met de gewenste activiteit uitvoeren. En ze moeten de daadwerkelijke uitvoering van de salderingsmaatregelen waarborgen. De regeling stelt eisen aan overheden om deze ruimtelijk besluiten goed te onderbouwen en te motiveren. Ook moeten zij rekening houden met andere aspecten, zoals blootstelling en goede ruimtelijk ordening.

Handreiking saldering luchtkwaliteit

In 2006 heeft het ministerie van VROM een Handreiking Saldering luchtkwaliteit uitgebracht. Toen golden het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 nog. De handreiking is op dat punt dus niet actueel. Maar hij kan wel waarde hebben voor overheden die projectsaldering willen toepassen. Want de voorwaarden voor (project)saldering zijn nauwelijks gewijzigd.