Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wet natuur) bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten. In de wet heeft het rijk alle verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wet natuurbescherming. U kunt voor informatie terecht bij uw provincie.

bloemetjes

Ontwikkeling wetgeving

boeken

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor de Wet natuurbescherming vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

in voorbereiding

in werking getreden

Wet natuurbescherming in het kort

Een korte kennismaking met de regels in de Wet natuurbescherming over de volgende onderwerpen:

Wie doet wat