Bescherming bossen

Hoofdstuk 4 van de wet natuurbescherming bevat regels voor het vellen van bomen in houtopstanden. Artikel 4.1 geeft aan welke bomen door de regels worden beschermd.

Hoofdstuk 4 regelt verder:

  • een meldingsplicht voor het vellen van bomen
  • verplichtingen rondom het herplanten van bomen
  • de invoer van en handel in hout en houtproducten