Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten milieuregels voor agrarische bedrijven. Voor de niet vergunningplichtige bedrijven (type B) bevat het alle voorschriften. Voor de vergunningplichtige bedrijven (type C) zijn alleen de voorschriften uit hoofdstuk 3 van toepassing en de daaraan gerelateerde eisen uit andere hoofdstukken. Hoofdstuk 4 is niet van toepassing voor type C-bedrijven.

Welke eisen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gelden, kunt u vinden door te zoeken op activiteit, type bedrijf of milieuthema.

Activiteiten

biggen

Hier vindt u een omschrijving van alle agrarische activiteiten, zoals het houden van dieren, het telen van gewassen en het opslaan van mest. Ook de activiteiten die vaak plaatsvinden, zoals de diesolietank.

Thema's

boerophet land

Hier vindt u de eisen voor agrarische bedrijven per milieuthema, zoals ammoniak, geur, lozingen, bodem en energie.

Sectoren

kas met bloemen2

Hier vindt u de activiteiten per sector op een rij. Voor de sectoren: veehouderij, glastuinbouw, open teelt, bedekte teelt, loonwerker, losse opslag en kinderboerderij.

Vragen en antwoorden

ventilatoren

Hier vindt u antwoorden op vragen over agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit.

Jurisprudentie

eieren

Hier staan uitspraken over het Activiteitenbesluit en agrarische activiteiten.