Bereiden van brijvoer

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "bereiden van brijvoer". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

Bereiden van brijvoer valt onder paragraaf 3.5.9 van het Activiteitenbesluit. Sinds 1 maart 2014 is dit een een eigen paragraaf (met onderdeel AAA van de reparatie van het Activiteitenbesluit (pdf, 217 kB). Daarvoor stonden de voorschriften in paragraaf 3.5.8 "Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven" van het Activiteitenbesluit. De eisen zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen  type B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Het gaat hier om het bereiden van brijvoer. Varkenshouders geven vaak brijvoer aan hun dieren. Ze mengen producten bij elkaar tot een voer, dat ze vervolgens de varkens geven. Het maken van dit voer, vaak in een brijvoerkeuken, kan leiden tot geuroverlast voor de omgeving. Brijvoer wordt gemaakt van plantaardige restproducten. Deze zijn afkomstig uit de land- en tuinbouw en de industrie die voedsel bereidt uien - het sap wordt wel gebruikt als onderdeel van brijvoeren verwerkt. Voorbeelden zijn:

  • uiensap
  • wei (ontstaat bij het maken van kaas)
  • bierbostel (restproduct)
  • voedingsmiddelen die over de datum zijn (zoals chips)

Niet deze paragraaf, maar een omgevingsvergunning milieu

De eisen gelden niet als de verwerkingscapaciteit van de brijvoerkeuken groter is dan 4.000 ton per jaar (artikel 3.129a Activiteitenbesluit). Dan is een omgevingsvergunning milieu nodig. Dit volgt uit Bijlage I, onderdeel C, onderdeel 28.10 van het Besluit omgevingsrecht (de uitzondering onder 30° van dat onderdeel is niet van toepassing).

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: