Bodemvoorschriften voor het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

bloem kwekerijIn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voorschriften voor het aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen. De voorschriften om de bodem te beschermen tegen verontreiniging met deze middelen staan in paragraaf 3.5.5 van het Activiteitenbesluit en in paragraaf 3.5.3 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
3.94 Activiteitenbesluit basis voor bodemvoorschriften in Activiteitenregeling
3.92 Activiteitenregeling bodembeschermende voorziening en enkele andere eisen

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Bodembeschermende voorziening (op bedrijfsterrein)

De agrariër moet de gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen op een vaste plek op het bedrijfsterrein aanmaken boven een bodembeschermende voorziening (artikel 3.92 lid 4 Activiteitenregeling). Als dit een vloeistofkerende vloer is, mogen de stoffen niet tot in de bodem door kunnen dringen. Door zorgvuldig te werken en eenvoudige voorzieningen kan hij de meest voorkomende calamiteiten voorkomen - denk aan morsen, het overlopen van een spuittank en terugvloeien in de vulleiding.

Hij mag de middelen ook aanmaken op de plek, waar hij ze toepast. Dan is geen bodembeschermende voorziening nodig.

Geschikte vaten en apparatuur

Voor het aanmaken moet hij speciaal daarvoor bestemd vaatwerk gebruiken (artikel 3.92 lid 3 Activiteitenregeling).

Gemorste middelen direct opruimen en absorptiemateriaal aanwezig

Gemorste stoffen moet hij direct opruimen. Hiervoor moeten absorptiematerialen aanwezig zijn (artikel 3.92 lid 5 Activiteitenregeling).

Leidingen bovengronds

De leidingen voor het transport van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen moeten bovengronds liggen, zodat lekkages snel te zien zijn (artikel 3.92 lid 2 Activiteitenregeling).

Bodemonderzoek en incidentenmanagement

In geval er bodembeschermende voorzieningen nodig zijn, is ook het uitvoeren van een bodemonderzoek nodig. Dat geldt ook voor incidentenmanagement.