Waterbehandeling voor agrarische activiteiten

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit "waterbehandeling - agrarisch". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor de activiteit waterbehandeling voor agrarische activiteiten staan in paragraaf 3.5.4 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

KasUitleg van de activiteit

Agrariërs behandelen soms water, om het geschikt te maken voor het gieten van gewassen of voor drinkwater voor vee. Na het zuiveren van het water blijft afvalwater over.

  • Afvalwater met een hoog gehalte aan zout (brijn) ontstaat bij het zoutarm maken van brak water.
  • Afvalwater met een hoog gehalte aan ijzer ontstaat bij het ontijzeren van grondwater.

Hier gaat het specifiek om waterbehandeling bij agrarische activiteiten.

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.