Geurvoorschriften voor de opslag van vloeibare bijvoedermiddelen

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevat voorschriften voor de activiteit het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen. De voorschriften om geurhinder te voorkomen en te beperken, staan in paragraaf 3.4.7 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.7 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften

Artikel

Inhoud
3.54 Activiteitenbesluit basis voor geurvoorschriften in Activiteitenregeling
3.71 Activiteitenregeling

opslaan in gesloten systeem en mogelijkheid tot maatwerkvoorschriften

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Gesloten opslag

De ondernemer moet de bijvoedermiddelen opslaan in een gesloten ruimte (een luchtdichte tank of silo) (artikel 3.71 lid 2 Activiteitenregeling). Een ontluchting die uitmondt in de buitenlucht is toegestaan zonder luchtbehandelinginstallatie.

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan in maatwerkvoorschriften aanvullende eisen stellen als sprake is van onaanvaardbare geurhinder (artikel 3.71 lid 3 Activiteitenregeling). Bij besluitvorming hierover betrekt het bevoegd gezag de geuraspecten uit artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit. Meer informatie hierover staat op de webpagina Aspecten bij afweging aanvaardbaar hinderniveau van de Handleiding geur. Maatwerk is alleen mogelijk voor:

  • de aard van de bijvoedermiddelen
  • het gekoeld opslaan van de bijvoedermiddelen
  • de afstand tot geurgevoelige objecten