Bodemvoorschriften voor het composteren van groenafval

composthoop van een particulierIn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voorschriften voor het composteren van groenafval.

De voorschriften om de bodem te beschermen staan in paragraaf 3.5.7 van het Activiteitenbesluit en in paragraaf 3.5.5 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
3.109 Activiteitenbesluit basis voor bodemvoorschriften in Activiteitenregeling
3.95 Activiteitenregeling afdekken en absorberende laag

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Afdekken en absorberende laag

Bij het afdekken kijkt u naar een periode van drie jaar. Als binnen die drie jaar de ondernemer op één plek composteert, en dat langer dan twee weken maar korter dan negen maanden doet, dan moet hij de composthoop van 1 november tot 1 maart afdekken. Het afdekken kan bijvoorbeeld met een vezeldoek of antiworteldoek (een doek die zuurstof doorlaat).

Doet hij het langer dan negen maanden (binnen die drie jaar dus), dan moet hij de composthoop van 1 september tot en met 31 maart afdekken én daarnaast deze op een absorberende laag hebben liggen. Deze laag moet minstens 15 centimeter dik zijn en minstens 25% organisch materiaal bevatten, zoals stro of turf. Als de agrariër de composteringshoop verwijdert, moet hij ook de absorberende laag verwijderen. Bij composteren korter dan twee weken binnen de periode van drie jaar, gelden geen eisen.

Overzicht eisen
Binnen drie jaar Eisen
< 2 weken geen eisen
2 weken - 9 maanden afdekken van 1 november tot 1 maart
> 9 maanden afdekken van 1 september tot en met 31 maart en boven een absorberende laag