Bedekte teelt

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor de bedekte teelt en hiermee samenhangende activiteiten. Bedekte teelt is teelt in een gebouw zonder daglicht. Dit zijn schuren, gebouwen en schuurkassen. Voorbeelden zijn de teelt van paddenstoelen, de witloftrek en het broeien van bolgewassen.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Hier staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Deze bedrijven zijn meestal niet vergunningplichtig, zodat ook de voorschriften voor geluid en energiebesparing gelden.

Telen gewassen gebouw

Hier vindt u de eisen voor het telen van gewassen in een gebouw. Het gaat hier vooral om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het lozen van afvalwater.

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Hier vindt u de eisen voor het aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn ook deze voorschriften van toepassing.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals gebruikt substraatmateriaal en champost.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval. Het gaat om composthopen met een capaciteit tussen 3 en 600 m3.

Wasplaats en stalling

Hier vindt u de eisen voor het het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen.

Tank vloeibare kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een tank.

Vaste kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vaste kunstmeststoffen.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater en het zoutarm maken van brak water.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Petroleumtank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van halfzware olie (petroleum) in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Opslaan bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.