Waterbehandeling bij agrarische bedrijven

Brak water

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor waterbehandeling (lozen van brijn en van water met veel ijzer). Dit komt voor bij agrarische bedrijven.

Na selectie van een activiteit in onderstaand overzicht krijgt u een omschrijving van de activiteit en een overzicht van de milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.