Glastuinbouw

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor de glastuinbouw en activiteiten die vaak plaatsvinden bij deze bedrijven. Het gaat om het telen van gewassen in een kas. De eisen gaan over assimilatiebelichting en lozen.

Een kas is een constructie van hout of metaal, bedekt met glas of kunststof. Telen in een rolkas, tijdelijke tunnels of een schermhal valt onder open teelt. Telen in een schuurkas valt onder bedekte teelt.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Hier staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Glastuinbouwbedrijven zijn meestal niet vergunningplichtig, zodat ook de voorschriften voor geluid en energiebesparing gelden.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals gebruikt substraatmateriaal.

Gewasbescherming

Hier vindt u de eisen voor het aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Tank vloeibare kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een tank.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn ook deze voorschriften van toepassing.

Gewasbeschermingsmiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Stookinstallaties

Hier vindt u de eisen voor stookinstallaties.

Planten verven

Hier vindt u de eisen voor het coaten of lijmen van planten.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater en het zoutarm maken van brak water.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Petroleumtank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van halfzware olie (petroleum) in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Opslaan bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.