Losse opslag

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor een opslag van bijvoorbeeld kuilvoer of vaste mest op een weiland. Het gaat hier om een opslag die zelfstandig een inrichting is.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit en wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. Daar vindt u ook de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen, geur of ammoniak.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest, kuilvoer en restmateriaal van teelt van gewassen.

Drijfmest en digestaat

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van drijfmest en digestaat in mestbassins.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.