Open teelt

Hier vindt u de eisen in het Activiteitenbesluit voor de open teelt en activiteiten die vaak plaatsvinden bij deze bedrijven.  Open teelt is het telen van gewassen in de open lucht, zoals: akkerbouw, fruitteelt of bloembollenteelt. De gewassen staan in de volle grond of op substraat.

Per activiteit vindt u onder uitleg een omschrijving van de activiteit. Hier staat ook wanneer de eisen van het Activiteitenbesluit wel en niet van toepassing zijn. U kunt ook direct naar de voorschriften voor een specifiek milieuaspect, zoals bodem, lozen of lucht.

Deze bedrijven zijn meestal niet vergunningplichtig, zodat ook de voorschriften voor geluid en energiebesparing gelden.

Telen gewassen open lucht

Hier vindt u de eisen voor het telen van gewassen in de open lucht.

Gewasbescherming

Hier vindt u de eisen voor het aanmaken of transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Agrarische bedrijfsstoffen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, zoals vaste mest en kuilvoer.

Type B

Voor niet vergunningplichtige bedrijven zijn ook deze voorschriften van toepassing.

Waterbehandeling

Hier vindt u de eisen voor het ontijzeren van grondwater en het zoutarm maken van brak water.

Composteren

Hier vindt u de eisen voor het composteren van groenafval.

Wasplaats en stalling

Hier vindt u de eisen voor het het wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen.

Tank vloeibare kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een tank.

Vaste kunstmest

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van vaste kunstmeststoffen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Dieselolietank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van dieselolie in een tank.

Propaangastank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van propaan in een tank.

Petroleumtank

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van halfzware olie (petroleum) in een tank.

Opslaan bulkgoederen

Hier vindt u de eisen voor het opslaan van allerlei soorten goederen, zoals zand, ijzer, hout en autobanden.