Aanpassing eisen aan mestbassins

Mestbassins moeten sinds 1 oktober 2017 aan de gewijzigde BRL 2342 voldoen.

Op 1 oktober 2017 is de wijziging van de Activiteitenregeling in werking getreden. De Activiteitenregeling verwijst nu naar de nieuwe versie van BRL 2342. Eerder voorgestelde wijzigingen en reacties daarop zijn verwerkt in de gewijzigde BRL 2342.

Nieuwe mestbassins moeten voldoen aan de geldende BRL 2342. Vanaf 1 oktober 2017 is dat de gewijzigde BRL 2342. Op de kwaliteitsverklaring die de veehouder krijgt, kan de leverancier aantonen dat het mestbassin en de afdekking voldoen aan deze BRL 2342. Zie verder deze V&A.