Veiligheidsvoorschriften voor binnenschietbanen

In paragraaf 3.7.1 van het Activiteitenbesluit en de -regeling zijn om de veiligheid in de omgeving van een binnenschietbaan te waarborgen eisen gesteld. De paragraaf is van toepassing op schietbanen in een (deel van) gebouw zonder open zijden en met een gesloten afdekking.

Algemene informatie over de activiteit "binnenschietbanen" vindt u op de pagina 'Schietbanen (binnen)'.

Kogelvanger en bouwkundige maatregelen

Om de veiligheid in de omgeving van een binnenschietbaan te waarborgen, mogen kogels en projectielen niet buiten de schietbaan komen. Daarom is de bouwkundige constructie van de schietbaan kogelwerend. Verder moet zeker zijn dat kogels in een kogelvanger terechtkomen omdat een achterwand van een schietbaan zonder deze voorziening niet bestand is tegen de inslagen. Ook ricochets (afgeketste kogels en delen daarvan) en door kogels losrakende objecten zoals grindkorrels mogen de baan niet kunnen verlaten of de constructie beschadigen. Daarom moeten ook ricochetwerende en wandbeschermende maatregelen worden genomen op een groot deel van de wanden, plafonds en op de aanschietbare uitstekende delen.

Voor het bereiken van voldoende veiligheid is gekozen voor een aantal bouwkundige maatregelen. Het gaat vooral over de soorten bouw- en constructiemateriaal en de dikte daarvan. Deze zijn opgenomen in tabel 3.110 van de Activiteitenregeling. In de kolommen van tabel 3.110 zijn de maatregelen van links naar rechts steeds zwaarder omdat ook de wapens en kalibers zwaarder worden. De wapens en kalibers van de voorgaande kolom zijn dus ook toegestaan bij maatregelen van de volgende kolom.

Paintball is een spel waarbij verfballetjes worden afgeschoten op de deelnemers. Het is een activiteit in een afgesloten omgeving binnen of buiten. Er zijn in het Activiteitenbesluit en de -regeling geen voorschriften voor deze branche opgenomen omdat de algemene regels van het Activiteitenbesluit voor deze recreatieve activiteit toereikend zijn.

Maatwerk

In het belang van de veiligheid van de omgeving kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen aan de uitvoering van de constructie van de binnenschietbaan en aan de kogelvanger.