Procedures acceptatie en controle afvalstoffen in Activiteitenbesluit

opslaan_afvalstoffen

Sinds 1 januari 2011 valt een aantal handelingen met afvalstoffen binnen een bedrijf (inrichting) onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Bedrijven die afvalstoffen van anderen ontvangen of inzamelen, moeten een actuele beschrijving hebben van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen. Deze procedures zijn nodig voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Dit is een voorwaarde voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen om afvalstoffen te mogen innemen.

Dit deel van de website gaat nader in op diverse aspecten van de procedures van acceptatie en controle voor deze bedrijven.


Vragen?

Overheden kunnen met vragen terecht bij de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Bedrijven kunnen met vragen terecht bij hun koepelorganisatie of bij Antwoord voor bedrijven.