Melding in het kader van het Activiteitenbesluit

Bedrijven die afvalstoffen van anderen ontvangen of inzamelen moeten de hiervoor beschreven procedures voor acceptatie en controle bij de melding aan het bevoegd gezag aanleveren.

Daarnaast moet elke bedrijf dat handelingen verricht met afvalstoffen, die van buiten de inrichting afkomstig zijn, de volgende gegevens bij de melding aanleveren:

  • aangeven om welke handelingen en om welke soort afvalstoffen het gaat
  • per handeling moet de eigenaar (de inrichtinghouder) de maximale opslagcapaciteit aangeven
  • per handeling moet de eigenaar de maximale be- of verwerkingscapaciteit (in ton per jaar) aangeven