Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving.

Nieuws

Luchtkwaliteit in 't kort

luchtrgb

Op deze pagina beschrijven we kort de systematiek van de luchtkwaliteitsregelgeving. De belangrijkste regels staan in de Wet milieubeheer.

OmgevingsAcademie NL

handen_schakels_210x65

Voor korte, praktijkgerichte trainingen kan de milieuprofessional terecht bij de OmgevingsAcademie NL. Er is een wijd aanbod aan trainingen.

U kunt uw interesse in een training kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling plant InfoMil een cursusdatum in.