Aan de slag

Hier vindt u informatie over hoe u de monitoring van het NSL uitvoert. Wij hebben daarbij aangegeven wie wat wanneer moet doen. Voor het bijwerken van de monitoring zijn soms aanpassingen nodig van de bestaande gegevens. Hier vindt u de informatie hoe u dat kunt doen.

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit kunt u diverse rekenmodellen en hulpmiddelen gebruiken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en InfoMil biedt een aantal rekenmodellen, tools en hulpmiddelen aan. Deze kunt u gebruiken in de praktijk en als ondersteuning bij de monitoring van het NSL. Tot slot hebben we de belangrijkste handleidingen en handreikingen verzameld.




Monitoringstool

Maakt jaarlijks een doorrekening van de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL. De Monitoringstool bevat een database waaruit gegevens naar Rekentool kunnen worden geëxporteerd.