Rekenmodule Goederenvervoer

Voor het opstellen van het 'Emissie- en Energieverbruiksprofiel' van een bedrijf of het vastleggen van de 'nul-situatie' van het goederenvervoer kan men een aantal rekenmodellen gebruiken. Ook kunnen bedrijven hiermee de effecten (emissie, brandstof, km) van de besparingsmaatregelen zelfstandig berekenen en daarmee de maatregelen uit hun besparingsplan onderbouwen.

Per type bedrijf zijn aparte rekenmodellen ontwikkeld. In het onderstaande schema kan men het rekenmodel (1-5) selecteren, wat het beste overeenkomt met de eigen situatie. De selectie vindt plaats op basis van het type bedrijf en de aangegeven vervoerskenmerken.

In totaal zijn zes rekenmodellen beschikbaar. Na de selectie van het meest geschikte rekenmodel kan men deze downloaden, inclusief een animatie over het gebruik van het rekenmodel. Met de animatie krijgt men meer inzicht in de wijze waarop men het rekenmodel moet invullen.

Ieder rekenmodel heeft ook een aparte tab met een handleiding van dit rekenmodel.

Schema selectie van het rekenmodel ( 14 MEI 2019)
Type bedrijf Vervoerkenmerken Rekenmodel

Verlader met regie transport

Eigen wagenpark en/of geheel of gedeeltelijk vast uitbesteed vervoer

Animatie:

Geen eigen wagenpark en geen vast uitbesteed vervoer

Animatie:

Eigen binnenvaart schepen/of vaste charters

( binnenvaart en spoor opgenomen in het rekenmodel voor de terminal(container)

Animaties:

Verlader zonder regie transport Niet van toepassing

Animatie:

Vervoerder met regie transportplanning Eigen wagenpark en/of charters

Animatie:

Vervoerder zonder regie transportplanning Eigen wagenpark en/of charters

Animatie:

Terminal

Wagenpark

  • Eigen  en of uitbesteed

Binnenvaartvloot

  • Eigen vloot en of derden

Spoortractie

  • Eigen  en of derden

Animatie:

Binnenvaartoperator

Eigen vloot en/of charters

( binnenvaart en spoor opgenomen in het rekenmodel voor de terminal(container

Animaties: