Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer

Naast de Module voor Goederenvervoer is voor bedrijven nu ook het Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer beschikbaar. Zo kunnen bedrijven nog meer besparingsmaatregelen berekenen en toepassen.

Meer tools energiebesparing voor bedrijven

Voor het opstellen van het 'Emissie- en Energieverbruiksprofiel' van een bedrijf of het vastleggen van de 'nul-situatie' van het personenverkeer en (zakelijk) vervoer is nu ook een rekenmodel beschikbaar. Bedrijven kunnen hiermee de effecten (emissie, brandstof, km) van de besparingsmaatregelen zelfstandig berekenen. Dit geeft hen de mogelijkheid maatregelen uit hun besparingsplan te onderbouwen.

Voor wie?

Het Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer is bedoeld voor werkgevers en omvat woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Met het model kan de werkgever de nulmeting uitvoeren en het besparingspotentieel berekenen.

Over de Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer

Het model heeft tabbladen voor het invullen van de gegevens en de detailberekeningen voor de nulmeting, de nieuwe situatie en het besparingspotentieel. De emissies omvatten naast het aantal km en de hoeveelheid brandstof ook de uitstoot van CO2, NOx en PM10. Ook is bij het woon-werkverkeer het aantal vervoersbewegingen van en naar het bedrijf opgenomen. In de Handleiding is de optie voor regionale bus vervoerders beschreven.

Met het voorbeeld krijgt een bedrijf meer inzicht in de wijze waarop zij het rekenmodel moet invullen. (versie: 1 mei 2019)

Downloads