Hoe bereken ik de oppervlakte en de inhoud van een mestbassin?

Vraag

Hoe gaat de berekening van de oppervlakte en inhoud van een mestbassin?

Antwoord

De oppervlakte van een mestbassin bepaalt u door de lengte en breedte van het mestbassin te vermenigvuldigen. Voor een rond mestbassin kunt u de oppervlakte berekenen met de formule π x r2, waarbij π is ongeveer 3,14 en r is de straal van het mestbassin (de straal is de helft van de diameter). Als het mestbassin een diameter heeft van 6 meter is het oppervlak: 3,14 x 3 x 3 = 28,3 m2.

De inhoud van een mestbassin berekent u door het oppervlak te vermenigvuldigen met de diepte van het mestbassin. Bij de berekening van de oppervlakte en inhoud van een mestbassin met schuine zijden gaat u uit van een maximaal gevuld mestbassin.

Waarom nodig?

Als het oppervlak van de mestbassins samen meer dan 750 m2 of de inhoud meer dan 2500 m3 is, dan is een omgevingsvergunning milieu nodig. De eisen van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit gelden niet. Dat staat in artikel 3.50 van het Activiteitenbesluit. Bij deze berekening telt het oppervlak van alle ondergrondse mestbassins (dus inclusief de mestkelders) niet mee.

Jurisprudentie

ABRvS, 201012567/1/M2, 2 maart 2011, Schagen: de bovenzijde is bepalend voor het oppervlakte. Dit ging trouwens nog over het Besluit landbouw.