Hoe bereken ik de capaciteit die nodig is voor een luchtwasser, namelijk de maximale ventilatiebehoefte?

Vraag

Hoe bepaal ik de totale maximale ventilatiebehoefte voor de capaciteit van een luchtwassysteem?

Antwoord

De capaciteit van een luchtwassysteem moet tenminste gelijk zijn aan de totale maximale ventilatiebehoefte (artikel 3.125 lid 1 Activiteitenbesluit). Hoe u dit bepaalt, vermeldt het Activiteitenbesluit niet. In artikel 3.125, lid 2 is weliswaar de mogelijkheid opgenomen om dit in de Activiteitenregeling vast te leggen, maar de wetgever heeft dit vooralsnog niet gedaan.

Hoe dan wel? U kunt als uitgangspunt voor de maximale ventilatiebehoefte de ventilatienormen van de Klimaatplatforms varkens- en pluimveehouderij nemen. Bij een luchtwassysteem voor rundvee kunt u de ventilatienormen van paragraaf 10.10.2 van het Handboek melkveehouderij hanteren. In bijzondere gevallen kunt u als bevoegd gezag hiervan afwijken, als het bedrijf dit gemotiveerd aan u verzoekt. Het bedrijf moet dan aantonen dat in hun specifieke geval er redenen zijn om af te wijken.