Wat zijn de eisen voor het opslaan van pluimveemest?

Vraag

Wat zijn de eisen voor het opslaan van pluimveemest?

Antwoord

Langer dan 2 weken, korter dan half jaar

Ligt pluimveemest langer dan twee weken, maar korter dan een half jaar op een niet terugkerende locatie opgeslagen? Dan kan de ondernemer kiezen:

  • De pluimveemest opslaan in een afgedekte container (artikel 3.65 lid 9 Activiteitenregeling). Of:
  • Op een absorberende laag, minstens 15 centimeter dik en voor minstens 25% bestaand uit organische stof. Een dikke laag stro of turf voldoet aan deze eisen. De opslag afdekken (beschermd tegen inregenen), bijvoorbeeld met een zeil of overkapping. Bij het verwijderen van de opslag ook de absorberende laag verwijderen. En bij nieuwe opslag ook weer een nieuwe absorberende laag plaatsen (artikel 3.65 lid 2 en 3 Activiteitenregeling).

Langer dan half jaar

Slaat hij pluimveemest langer dan een half jaar op, dan moet dit in een afgesloten ruimte met een vloeistofkerende voorziening en genoeg ventilatie (artikel 3.65 lid 4 Activiteitenregeling).

Korter dan twee weken

Voor opslag korter dan twee weken staan er geen eisen voor bodem in het Activiteitenbesluit. Het gaat dan alleen om het eenmalig opslaan op een tijdelijke locatie, zoals op kopakkers. De mest moet na twee weken zijn afgevoerd. Als er steeds op dezelfde locatie mest wordt opgeslagen, is het langdurige mestopslag. Ook al is de opslag elke keer maar twee weken.

De eisen zijn gewijzigd in het reparatiebesluit van de Activiteitenregeling van 1 maart 2014 (pdf, 2 MB) in combinatie met de wijzigingsregeling van 1 juli 2014 (pdf, 753 kB). Vergeleken met de oude eisen zijn de eisen voor opslag korter dan een half jaar soepeler geworden. Verder geldt niet meer de eis 'mestdichte vloer' maar de eis 'vloeistofkerende voorziening'.