Actieplan ammoniak en stoppersmaatregelen

Het Actieplan ammoniak was landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting. Het Actieplan dateert uit 2009 en bevat gedoogtermijnen. Alle gedoogtermijnen zijn per 1 januari 2020 voorbij. Stoppende pluimvee- en varkenshouderijen hoefden tot 1 januari 2020 niet te voldoen aan de maximale emissiewaarde voor ammoniak. Maar dan moesten ze wel:

  • in 2020 gestopt zijn met de tak die niet voldeed, en
  • tot die tijd alternatieve maatregelen nemen (stoppersmaatregelen).

Stoppende bedrijven die na 1 januari door willen gaan met het houden van varkens of pluimvee moeten voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.