Vragen en antwoorden

melkveestalHier vindt u vragen en antwoorden over intern salderen onder het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Dit Besluit vervangt het 'oude' Besluit huisvesting.

Intern salderen is de mogelijkheid om binnen een veehouderij in (een deel van) de bestaande huisvestingssystemen geen Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen.

Voorwaarde is wel dat de veehouder de ammoniakreductie die hij daardoor mist, compenseert door het toepassen van verdergaande technieken dan BBT in de overige huisvestingssystemen.