Vragen en antwoorden Besluit huisvesting

varken

Hier vindt u vragen en antwoorden over het Besluit huisvesting. Het Besluit huisvesting geeft maximale emissiewaarden voor een aantal dieren bij veehouderijen. Te denken valt aan kippen, varkens en rundvee.

Het Besluit emissiearme huisvesting vervangt het Besluit huisvesting. Het eerste besluit staat al wel gepubliceerd, maar nog niet in werking.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het Besluit huisvesting.

Er zijn helaas geen resultaten.