Gold de overgangstermijn van het 'oude' Besluit huisvesting voor een onbeperkt aantal guste en dragende zeugen?

Vraag

Stond er in het voormalige Besluit huisvesting voor guste en dragende zeugen geen maximum aantal dieren waarbij de datum van 1 januari 2013 gold (in plaats van 1 januari 2010)?

Antwoord

Die was  er wel. Hij zat 'verstopt' in bijlage 2 van het voormalige Besluit huisvesting. Het besluit is op 1 augustus 2015 vervangen door het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.

De datum van 1 januari 2013 kwam voort uit artikel 4 lid 2. Bijlage 2 van het besluit gaf het maximum aantal dieren aan waarvoor deze datum gold.

Bij kraamzeugen stond 100 stuks. Dat was inclusief guste en dragende zeugen. Met andere woorden: zolang de veehouder in totaal niet meer dan 100 kraamzeugen, guste zeugen en/of dragende zeugen hield, gold de datum 1 januari 2013.