Waren nieuwe traditionele stallen toegestaan onder het 'oude' Besluit huisvesting, als voor die dieren maximale emissiewaarden golden?

Vraag

Mocht een veehouder onder het voormalige Besluit huisvesting traditionele stallen nieuw bouwen voor dieren waarvoor maximale emissiewaarden golden?

Antwoord

Nee, het was niet toegestaan traditionele stallen nieuw te bouwen voor dieren waarvoor maximale emissiewaarden golden. Dit was al vanaf 1 januari 2007 verboden (artikel 3 lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij).

De veehouder kon dit ook niet regelen door in het bedrijf intern te salderen. Enkel bestaande traditionele stallen mochten worden gecompenseerd met emissiearme stallen.

Het besluit is op 1 augustus 2015 vervangen door het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.