Directe ammoniakschade

ConiferenDirecte ammoniakschade is de schade van ammoniakuitstoot uit kippen- en varkensstallen aan gewassen van derden, die dichtbij de stal groeien. Bijvoorbeeld coniferen of boomgaarden.

De gemeente kan in het bestemmingsplan rekening houden met de effecten van directe ammoniakschade.

Bij de omgevingsvergunning milieu is directe ammoniakschade een aspect om mee te nemen. Het Activiteitenbesluit zegt niets over directe ammoniakschade, omdat dit hierin als bedrijfsschade wordt beschouwd in plaats van milieuschade.

Rapport Stallucht en planten

In 1981 heeft het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek het rapport Stallucht en Planten (pdf, 1.1 MB) opgesteld. Dit rapport is nog steeds bruikbaar. Uit het rapport blijkt dat minimumafstanden aan te raden zijn om directe ammoniakschade te voorkomen:

  • 50 meter tussen stallen en gevoelige planten en bomen, zoals coniferen
  • 25 meter tussen stallen en minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden

Rapport Stallucht en planten


Agriselect

Agriselect (nieuwsbrief voor overheid en bedrijf)

ABKort

Administratiefrechtelijke Beslissingen (rechtspraak bestuursrecht)

JM

Jurisprudentie Milieurecht