Vragen en antwoorden over directe ammoniakschade van pluimvee- en varkensbedrijven

KippenHier vindt u vragen en antwoorden over directe ammoniakschade.

Directe ammoniakschade is de schade van ammoniakuitstoot uit kippen- en varkensstallen aan gewassen van derden, die dichtbij de stal groeien.

Bijvoorbeeld coniferen of boomgaarden.

Er zijn helaas geen resultaten.