Voor welke dieren geldt het Besluit emissiearme huisvesting?

Vraag

Voor welk soort dieren geldt het Besluit emissiearme huisvesting?

Antwoord

Het Besluit emissiearme huisvesting geeft maximale emissiewaarden voor de volgende diercategorieën uit de Regeling ammoniak en veehouderij:

Maximale emissiewaarden
Maximale emissiewaarde voor ammoniak/fijnstof Diercategorie
Maximale emissiewaarde voor ammoniak
 • A1 Melk- en kalfkoeien
 • A 4 Vleeskalveren tot ca. 8 maanden
 • D 1.1 Biggenopfok (gespeende biggen)
 • D 1.2 Kraamzeugen
 • D 1.3 Guste en dragende zeugen
 • D 3 Vleesvarkens en opfokzeugen
Maximale emissiewaarde voor ammoniak en fijnstof
 • E 1 Opfokhennen en hanen van legrassen
 • E 2 Legkippen
 • E 2 (Groot)ouderdieren van legrassen
 • E 3 (Groot)ouderdieren van vleeskuikens in de opfok
 • E 4 (Groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • E 5 Vleeskuikens
 • F 4 Vleeskalkoenen
Maximale emissiewaarde voor fijnstof
 • G 2 Vleeseenden

Kleine aantallen

Worden deze dieren in kleine aantallen gehouden, dan hoeft de veehouder voor deze dieren niet te voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting.

Diercategorie Aantallen dieren
Kleine aantallen dieren waarvoor maximale emissiewaarden niet gelden

A 1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

maximaal 10
A 4 Vleeskalveren tot ca. 8 maanden maximaal 10
D 1.1 Biggenopfok (gespeende biggen) maximaal 20

D 1.2 Kraamzeugen

D 1.3 Guste en dragende zeugen

D 3 Vleesvarkens en opfokzeugen

In totaal maximaal 15

E 1 Opfokhennen en hanen van legrassen

E 2 Legkippen

E 2 (Groot)ouderdieren van legrassen

E 3 (Groot)ouderdieren van vleeskuikens in de opfok

E 4 (Groot)ouderdieren van vleeskuikens

E 5 Vleeskuikens

In totaal maximaal 500
F 4 Vleeskalkoenen Maximaal 10

G 2 Vleeseenden

Maximaal 10

Biologisch gehouden dieren en scharreldieren

De maximale emissiewaarden gelden verder niet voor:

 • Melk- en kalfkoeien in vrijloopstallen
 • Biologisch gehouden dieren (Skalcertificaat*). Er is één uitzondering: het besluit geldt wel voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien.
 • Legkippen en (groot)ouderdieren van legkippen in aangepaste kooien (van artikel 2.71 en 2.72 Besluit houders van dieren). Dit zijn alternatieve kooien, verrijkte kooien en koloniehuisvesting.
 • Scharrelvarkens (certificaat* Producert Gecertificeerd Scharrelvlees of een Beter Leven-certificaat*). Artikel 2 lid 2 sub d omschrijft dit met eisen aan oppervlak e.d..

*Een certificaat is een bewijs, geen voorwaarde. Het is mogelijk dat in de overgangsfase het bedrijf wel aan de eisen voldoet, maar nog geen certificaat heeft. In zo'n geval gelden de maximale emissiewaarden dus ook niet.

Het Besluit emissiearme huisvesting is alleen van toepassing op productiebedrijven: de dieren moeten worden gehouden voor de productie van vlees, eieren of melk, lees hier meer.