Is intern salderen bij bestaande stallen voor varkens, kippen en kalkoenen mogelijk met melkvee?

Vraag

Is intern salderen met emissiearm melkvee mogelijk bij huisvestingssystemen voor varkens, kippen en kalkoenen in bestaande stallen? Dat wil dus zeggen stallen opgericht vóór 1 januari 2007?

Antwoord

Ja. Huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien die beter scoren dan de maximale emissiewaarden, zijn inzetbaar voor intern salderen. Daarmee kunnen traditionele stallen voor varkens, kippen en kalkoenen worden gecompenseerd. Maar alleen traditionele stallen die zijn opgericht vóór 1 januari 2007.

Voorbeeld
Een veehouder heeft een traditioneel huisvestingssysteem met varkens. Deze staan in een stal die is opgericht vóór 1 januari 2007. Het traditionele huisvestingssysteem in die stal stal hoeft niet te voldoen aan de maximale emissiewaarde. Voorwaarde is wel dat de veehouder dit compenseert met een emissiearm huisvestingsysteem voor melkvee. Het melkveesysteem scoort dus beter dan de maximale emissiewaarde. Dit volgt uit artikel 5 lid 2.

Andersom geldt dit niet. Compenseren van melkvee met emissiearm gehuisveste varkens, kippen of kalkoenen kan niet. Dat is ook niet nodig, omdat er voor melkveestallen opgericht vóór 1 april 2008, geen maximale emissiewaarden van het 'oude' Besluit huisvesting golden. Voor deze bestaande melkveestallen staan ook geen maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting (artikel 3 lid 1 onder a onder 2°). Er valt dus niets intern te salderen.