Ammoniakeisen voor kippen in het Besluit emissiearme huisvesting

Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken in batterijhuisvesting

Voor opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken is er één maximale emissiewaarde: 0,006 kg in kolom A én B én C. Gaat het om batterijhuisvesting waarbij in het huisvestingssysteem een droogtunnel is geïntegreerd? Dan bedraagt de maximale emissiewaarde 0,016. De maximale emissiewaarde wordt niet aangescherpt.

Kolom A, B en C (0,006 kg of 0,016 kg)

Elk huisvestingssysteem voor opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken moet voldoen aan de maximale emissiewaarde van 0,006 kg of 0,016 (met droogtunnel). Het maakt niet uit wanneer de stal is opgericht.

De enige uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 2). Meer weten over intern salderen?

IPPC-bedrijf

Het maakt voor de maximale emissiewaarde niet uit of de opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken onderdeel uitmaken van een IPPC-bedrijf omdat de maximale emissiewaarde in kolom C overeenkomt met de maximale emissiewaarde in kolom A en B.

Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken niet-batterijhuisvesting

Voor dierenverblijven van opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken, die na 30 juni 2015 zijn opgericht gelden er twee maximale emissiewaarden: 0,110 (kolom B) en 0,051 kg (kolom C).

Kolom A voor bestaande stallen

Er geldt geen maximale emissiewaarde voor een huisvestingssysteem in een stal die is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (vóór 1 juli 2015 dus).

Kolom B (0,110 kg) voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding de maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 0,110 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015.

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn bouwvergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015. Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Bij Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken gehouden in niet-batterijhuisvesting geldt er dan geen maximale emissiewaarde. Meer weten over deze overgangsregeling?

Kolom C (0,051 kg) vanaf 2020 voor IPPC

Vanaf 2020 gelden strengere maximale emissiewaarden voor stalsystemen bij IPPC-bedrijven. De aangescherpte maximale emissiewaarde van 0,051 van kolom C geldt vanaf 1 januari 2020 voor een huisvestingssysteem:

  • in een stal die wordt opgericht, vervangen of uitgebreid op of na 1 januari 2020
  • waarbij de stal op dat moment deel uit maakt van een IPPC-bedrijf.

Voor huisvestingssystemen in bestaande stallen waarbij de stal niet wijzigt (bouw), blijft de maximale emissiewaarde van kolom A respectievelijk kolom B gelden. Dan is immers geen sprake van oprichting van een dierenverblijf. En dat is bepalend voor welke maximale emissiewaarde geldt.

Voor andere bedrijven dan de IPPC-bedrijven blijft de maximale emissiewaarden van kolom B gelden, bij het oprichten van een dierenverblijf na 2020. Voor niet-IPPC-bedrijven geldt namelijk niet de maximale emissiewaarde uit kolom C.

Legkippen

Voor legkippen zijn er twee maximale emissiewaarden: 0,125 kg (kolom A) en 0,068 kg (kolom B en C).

Kolom A (0,125 kg) voor bestaande stallen

De maximale emissiewaarde van 0,125 kg van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in een stal die is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (vóór 1 juli 2015 dus).

De enige uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 2). Meer weten over intern salderen?

Kolom B en C (0,068 kg) voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding, de maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 0,068 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015.

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015. Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Meer weten over deze overgangsregeling?

(Groot)ouderdieren van legrassen

Voor grootouderdieren van legrassen is er één maximale emissiewaarde: 0,150 kg in kolom A én B én C. De maximale emissiewaarde voor de (groot)ouderdieren van legrassen is verhoogd, omdat de emissiearme huisvestingssystemen voor legkippen niet toepasbaar bleken voor de ouderdieren.

Kolom A, B en C (0,150 kg)

Elk huisvestingssysteem voor (groot)ouderdieren van legrassen moet voldoen aan de maximale emissiewaarde van 0,150 kg. Het maakt niet uit wanneer de stal is opgericht. Omdat voor deze deelsector geen andere emissiearme huisvestingsystemen beschikbaar zijn en naar verwachting op korte termijn ook niet beschikbaar zullen komen, is voor 2020 geen aanscherping van de maximale emissiewaarde geregeld.

De enige uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 2). Meer weten over intern salderen?

IPPC-bedrijf

Het maakt voor de maximale emissiewaarde niet uit of de (groot)ouderdieren van legrassen onderdeel uitmaken van een IPPC-bedrijf omdat de maximale emissiewaarde in kolom C overeenkomt met de maximale emissiewaarde in kolom A en B.

(Groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

Voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken is er één maximale emissiewaarde: 0,183 kg in kolom B én C.

Kolom A voor bestaande stallen

Er geldt geen maximale emissiewaarde voor een huisvestingssysteem in een stal die is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (vóór 1 juli 2015 dus). Voor deze diercategorie was in het 'oude' Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarde opgenomen.

Kolom B en C (0,183 kg) voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding, de maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 0,183 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015.

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn bouwvergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015. Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Meer weten over deze overgangsregeling?

(Groot)ouderdieren van vleeskuikens

Voor dierenverblijven van (groot)ouderdieren van vleeskuikens gelden er twee maximale emissiewaarden. 0,435 (kolom A en B) en 0,250 kg (kolom C).

Kolom A en B (0,435 kg)

Tot 1 januari 2020 geldt voor alle huisvestingssystemen een maximale emissiewaarde van 0,435. Het maakt niet uit wanneer de stal is opgericht. De maximale emissiewaarde van 0,435 kg NH3 per dierplaats per jaar komt overeen met de maximale emissiewaarde van het 'oude' Besluit huisvesting.

De enige uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 2). Meer weten over intern salderen?

Voor andere bedrijven dan de IPPC-bedrijven blijft de maximale emissiewaarden van kolom B gelden, bij het oprichten van een dierenverblijf na 2020. Voor niet-IPPC-bedrijven geldt namelijk niet de maximale emissiewaarde uit kolom C.

Kolom C (0,250 kg) vanaf 2020 voor IPPC

Vanaf 2020 gelden strengere maximale emissiewaarden voor stalsystemen bij IPPC-bedrijven. De aangescherpte maximale emissiewaarde van 0,250 van kolom C geldt vanaf 1 januari 2020 voor een huisvestingssysteem:

  • in een stal die wordt opgericht, vervangen of uitgebreid op of na 1 januari 2020
  • waarbij de stal op dat moment deel uit maakt van een IPPC-bedrijf.

Voor huisvestingssystemen in bestaande stallen waarbij de stal niet wijzigt (bouw), blijft de maximale emissiewaarde van 0,435 van kolom A en B gelden. Dan is immers geen sprake van oprichting van een dierenverblijf. En dat is bepalend voor welke maximale emissiewaarde geldt.

Voor andere bedrijven dan de IPPC-bedrijven blijft de maximale emissiewaarden van kolom B gelden, bij het oprichten van een dierenverblijf na 2020. Voor niet-IPPC-bedrijven geldt namelijk niet de maximale emissiewaarde uit kolom C.

Vleeskuikens

Voor vleeskuikens zijn er drie maximale emissiewaarden: 0,045 kg (kolom A), 0,035 kg (kolom B) en 0,024 kg (kolom C).

Kolom A (0,045 kg) voor bestaande stallen

De maximale emissiewaarde van 0,045 van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in een stal die is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (vóór 1 juli 2015 dus).

Uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 2). Meer weten over intern salderen?

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015. Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Meer weten over deze overgangsregeling?

Kolom B (0,035 kg) voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding de maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 0,035 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015.

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Meer weten over deze overgangsregeling?

Voor andere bedrijven dan de IPPC-bedrijven blijft de maximale emissiewaarden van kolom B gelden, bij het oprichten van een dierenverblijf na 2020. Voor niet-IPPC-bedrijven geldt namelijk niet de maximale emissiewaarde uit kolom C.

Kolom C (0,024 kg) vanaf 2020 voor IPPC

Alleen voor IPPC-bedrijven gelden vanaf 2020 strengere maximale emissiewaarden. De aangescherpte maximale emissiewaarde van 0,024 kg van kolom C geldt vanaf 1 januari 2020 voor een huisvestingssysteem:

  • in een stal die wordt opgericht, vervangen of uitgebreid op of na 1 januari 2020
  • waarbij de stal op dat moment deel uit maakt van een IPPC-bedrijf.

Voor huisvestingssystemen in bestaande stallen waarbij de stal niet wijzigt (bouw), blijft de maximale emissiewaarde van 0,045 kg (kolom A) of 0,035 kg (kolom B) gelden. Dan is immers geen sprake van oprichting van een dierenverblijf. En dat is bepalend voor welke maximale emissiewaarde geldt.

Voor andere bedrijven dan de IPPC-bedrijven blijft de maximale emissiewaarden van kolom B gelden, bij het oprichten van een dierenverblijf na 2020. Voor niet-IPPC-bedrijven geldt namelijk niet de maximale emissiewaarde uit kolom C.

Kleine aantallen kippen

Als een veehouder maximaal 500 kippen houdt, geldt het Besluit emissiearme huisvesting niet voor die dieren. Meer lezen over deze uitzondering.

Minder strenge maximale emissiewaarde bij uitbreidingen ≤ 50% bebouwde oppervlak

Bij uitbreidingen kan bevoegd gezag in uitzonderingssituaties besluiten om een minder strenge maximale emissiewaarde toe te staan. Dit staat in artikel 6 lid 2. Lees meer hierover.