Besluit emissiearme huisvesting en Actieplan ammoniak

Het Besluit emissiearme huisvesting (pdf, 281 kB) heeft geen invloed op de maatregelen, die stoppende bedrijven in het kader van het Actieplan ammoniak en de stoppersmaatregelen moeten nemen.

Voor stoppende bedrijven die meedoen aan de stoppersregeling van het Actieplan ammoniak, kunt u het Besluit emissiearme huisvesting buiten beschouwing laten.

Het nieuwe besluit maakt gebruik van geactualiseerde emissiefactoren van de Regeling ammoniak en veehouderij. De stoppersmaatregelen geven een reductie van ammoniak, waarbij nog wordt gerekend met de ‘oude' emissiefactoren. Gebruik van de geactualiseerde emissiefactoren geeft een andere uitkomst dan gebruik van de ‘oude’ factoren.

Bovenaanzicht biggen in stalDit is na te lezen in het hierop aangepaste Beleidsdocument stoppersregeling Actieplan Ammoniak en het Informatiedocument minder dieren houden.


Lees meer over: